بل العلم نور یقضفه الله فی قلب من یشاء

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند ۱۳۸۸ساعت 0:45  توسط محمدرضا فخیمی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۸ساعت 0:25  توسط محمدرضا فخیمی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 23:2  توسط محمدرضا فخیمی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 22:41  توسط محمدرضا فخیمی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 22:19  توسط محمدرضا فخیمی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۸ساعت 2:9  توسط محمدرضا فخیمی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ساعت 7:50  توسط محمدرضا فخیمی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ساعت 7:49  توسط محمدرضا فخیمی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ساعت 7:48  توسط محمدرضا فخیمی  | 

المپياد عربي دوم           26/8/88        مدرسه راهنمايي شاهد قائم (عج)             سه درس اول
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم دی ۱۳۸۸ساعت 0:45  توسط محمدرضا فخیمی  |